Jump to content
Big_Croos

[ATMESTA] Peikiu Tony_Fanta

Recommended Posts

 1. Jūsų Vardas Pavardė žaidime:Big_Croos
 2. Kaltinamojo Vardas Pavardė: Tony_Fanta
 3. Kuriai firmai vadovauja direktorius/pavaduotojas :GS gaujos bosas.
 4. |Data ir laikas kada tai nutiko:17:01:17
 5. Kuo asmuo nusižengė:Sveikinasi su žaidėjais per viešą chat. Štai taisyklė:Direktoriams ir pavaduotojams draudžiama sveikintis su žaidėjais per direktoriaus ar pavaduotojo viešąjį chat. (1 įspėjimas)
 6. Foto nuotrauka įrodanti kaltę:25ba4e71b6643c5d9eb44f6b3398fbbf377.png
 7. Susirašinėjimas (chatlog.txt/15min):[16:51:53] Dabar kariaukite su kitais gaujos nariais.
  [16:52:09]  Þaidëjas naudoja komanda /spalva >> nematoma dël to neina jo susekti.
  [16:52:49]  Þaidëjas naudoja komanda /spalva >> nematoma dël to neina jo susekti.
  [16:52:55]  Þaidëjas naudoja komanda /spalva >> nematoma dël to neina jo susekti.
  [16:55:25] [{FF0000}Reakcija{FFFFFF} ]Atsakyk pirmas[ {FF0000}495+48x2{FFFFFF} ] Laimëk iki 2,000 eur ir 100 patirties
  [16:55:25] Laikas duotas tik 30 sek.!
  [16:55:27] Serveryje, yra radijos, jas rasite paraðæ : {FF0000}/radijos
  [16:55:27]            _____|{FF0000}VALDYMAS{FFFFFF}|_____
  [16:55:27] Spausk {FF0000}8 {FFFFFF}ir {FF0000}2 {FFFFFF}ðviesos/uþvedimas.
  [16:55:27] Spausk {FF0000}Q {FFFFFF}ir {FF0000}E {FFFFFF} posûkiai.
  [16:55:27] Raðyk {FF0000}/sauga {FFFFFF}ðalmo/dirþo uþdëjimas
  [16:55:27] Raðyk {FF0000}/autopilotas {FFFFFF}padës iðvengti baudø
  [16:55:27] {FF0000}Maðinos savininkas: {33FF00}
  [16:55:27] Uþstrigusià ar suduþusià maðinà galima atstatyti {FF0000}WangCars{FFFFFF} patalpose nemokamai
  [16:55:27] Transporte sëdëjo: {FFFF00}
  [16:55:27] Sveikas The Ballas
  [16:55:28] Dirzas arba ðalmas uþdëtas!
  [16:55:36] [ {FF0000}Reakcija{FFFFFF} ]: Lukas_Tralele [{FF0000}10{FFFFFF}] sek. [1558 eur + 33 xp] [ Atsakymas: 591 ]
  [16:57:12] Warning: vehicle 41 was not deleted
  [16:57:58] SMS: [ 3 Big_Croos ]>> [ 1 Deivis_Prekeivis ]:
  [16:57:58] sw
  [16:58:04] SMS: [ 1 Deivis_Prekeivis ]>> [ 3 Big_Croos ]:
  [16:58:04] Sveikas
  [16:58:07] {FFA500}Prisijungë: {0099FF}[16 Erikas_Gandi]
  [16:58:41] Warning: vehicle 41 was not deleted
  [16:58:55] Þaidëjas pilnai neprisijungæs !
  [16:59:22] Serveryje, yra radijos, jas rasite paraðæ : {FF0000}/radijos
  [16:59:22]            _____|{FF0000}VALDYMAS{FFFFFF}|_____
  [16:59:22] Spausk {FF0000}8 {FFFFFF}ir {FF0000}2 {FFFFFF}ðviesos/uþvedimas.
  [16:59:22] Spausk {FF0000}Q {FFFFFF}ir {FF0000}E {FFFFFF} posûkiai.
  [16:59:22] Raðyk {FF0000}/sauga {FFFFFF}ðalmo/dirþo uþdëjimas
  [16:59:22] Raðyk {FF0000}/autopilotas {FFFFFF}padës iðvengti baudø
  [16:59:22] {FF0000}Maðinos savininkas: {33FF00}
  [16:59:22] Uþstrigusià ar suduþusià maðinà galima atstatyti {FF0000}WangCars{FFFFFF} patalpose nemokamai
  [16:59:22] Transporte sëdëjo: {FFFF00}Big_Croos
  [16:59:22] Sveikas The Ballas
  [16:59:22] Dirzas arba ðalmas uþdëtas!
  [16:59:23] Siûsta ið WangCars patalpø [12 Lukas_Tralele] PARDUODAMAS VERSLAS 41/MIN PAPIGIAI DEL KAINOS SMS MANE
  [16:59:28] Uþdëta
  [16:59:41] [{FF0000} >>>>>>>>>>>>>>> {FFFFFF}]Neturi kà veikti su draugu, raðyk /moneta[{FF0000} <<<<<<<<<<<<<<< {FFFFFF}]
  [17:00:36] Ávykdþius misija gavai!    678 eur 222 xp ir 1 taðkus uþ kuriuos galësi pirkti vip ar admin!
  [17:00:36] Ávykdyk misijà
  [17:00:36] Þaidëjas ávykdë misijà
  [17:00:40] Serveryje, yra radijos, jas rasite paraðæ : {FF0000}/radijos
  [17:00:40]            _____|{FF0000}VALDYMAS{FFFFFF}|_____
  [17:00:40] Spausk {FF0000}8 {FFFFFF}ir {FF0000}2 {FFFFFF}ðviesos/uþvedimas.
  [17:00:40] Spausk {FF0000}Q {FFFFFF}ir {FF0000}E {FFFFFF} posûkiai.
  [17:00:40] Raðyk {FF0000}/sauga {FFFFFF}ðalmo/dirþo uþdëjimas
  [17:00:40] Raðyk {FF0000}/autopilotas {FFFFFF}padës iðvengti baudø
  [17:00:40] {FF0000}Maðinos savininkas: {33FF00}
  [17:00:40] Uþstrigusià ar suduþusià maðinà galima atstatyti {FF0000}WangCars{FFFFFF} patalpose nemokamai
  [17:00:40] Transporte sëdëjo: {FFFF00}Big_Croos
  [17:00:40] Sveikas The Ballas
  [17:00:40] Dirzas arba ðalmas uþdëtas!
  [17:00:46] Ávykdþius misija gavai!    1686 eur 157 xp ir 20 taðkus uþ kuriuos galësi pirkti vip ar admin!
  [17:00:46] Ávykdyk misijà
  [17:00:46] Þaidëjas ávykdë misijà
  [17:00:50] Serveryje, yra radijos, jas rasite paraðæ : {FF0000}/radijos
  [17:00:50]            _____|{FF0000}VALDYMAS{FFFFFF}|_____
  [17:00:50] Spausk {FF0000}8 {FFFFFF}ir {FF0000}2 {FFFFFF}ðviesos/uþvedimas.
  [17:00:50] Spausk {FF0000}Q {FFFFFF}ir {FF0000}E {FFFFFF} posûkiai.
  [17:00:50] Raðyk {FF0000}/sauga {FFFFFF}ðalmo/dirþo uþdëjimas
  [17:00:50] Raðyk {FF0000}/autopilotas {FFFFFF}padës iðvengti baudø
  [17:00:50] {FF0000}Maðinos savininkas: {33FF00}
  [17:00:50] Uþstrigusià ar suduþusià maðinà galima atstatyti {FF0000}WangCars{FFFFFF} patalpose nemokamai
  [17:00:50] Transporte sëdëjo: {FFFF00}Big_Croos
  [17:00:50] Sveikas The Ballas
  [17:00:50] Dirzas arba ðalmas uþdëtas!
  [17:01:04] Þaidëjas pilnai neprisijungæs !
  [17:01:17] [ Grove Street Gauja ] {FF0000}Sveikuèiaii : Tony_Fanta
  [17:01:27] Screenshot Taken - sa-mp-096.png
  [17:02:19] {FFA500}Prisijungë: {0099FF}[17 Foxis_Bmw]
  [17:02:30] SMS: [ 3 Big_Croos ]>> [ 16 Erikas_Gandi ]:
  [17:02:30] sw
  [17:02:44] SMS: [ 16 Erikas_Gandi ]>> [ 3 Big_Croos ]:
  [17:02:44] zdarof
  [17:02:44] {FFA500}Prisijungë: {0099FF}[17 Foxis_Bmw]
  [17:03:06] Warning: vehicle 41 was not deleted
  [17:03:19] Serveryje, yra radijos, jas rasite paraðæ : {FF0000}/radijos
  [17:03:19]            _____|{FF0000}VALDYMAS{FFFFFF}|_____
  [17:03:19] Spausk {FF0000}8 {FFFFFF}ir {FF0000}2 {FFFFFF}ðviesos/uþvedimas.
  [17:03:19] Spausk {FF0000}Q {FFFFFF}ir {FF0000}E {FFFFFF} posûkiai.
  [17:03:19] Raðyk {FF0000}/sauga {FFFFFF}ðalmo/dirþo uþdëjimas
  [17:03:19] Raðyk {FF0000}/autopilotas {FFFFFF}padës iðvengti baudø
  [17:03:19] {FF0000}Maðinos savininkas: {33FF00}ÿede_Antstolis
  [17:03:19] Uþstrigusià ar suduþusià maðinà galima atstatyti {FF0000}WangCars{FFFFFF} patalpose nemokamai
  [17:03:19] Transporte sëdëjo: {FFFF00}Enrikas_Samp
  [17:03:21] Dirzas arba ðalmas uþdëtas!
  [17:03:52]  Turi buti arèiauspynelës, kad atkoduot signalizacija.
  [17:04:00]  Turi buti arèiauspynelës, kad atkoduot signalizacija.
  [17:04:07]  Turi buti arèiauspynelës, kad atkoduot signalizacija.
  [17:04:11]  Turi buti arèiauspynelës, kad atkoduot signalizacija.
  [17:04:28] {FFA500}Prisijungë: {0099FF}[0 Drift_Meistras]
  [17:04:32] {FFA500}Prisijungë: {0099FF}[14 The_Darkness]
 • OHO 2
 • Haha 2
 • Nepatinka 2

Dalintis pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

×
×
 • Create New...

Important Information